TOSYÖV MÜTEVELLİ HEYET OLAĞAN TOPLANTISI YAPILDI

16mayis-genelkurul

16mayis2013 16mayis-ra

16mayis-bakanyrdToplantıya başlanmadan önce yapılan ön incelemede Olağan Mütevelli Heyet Toplantısına ait davetin usulüne uygun olarak yapıldığı ve hazirun cetvelinin hazır olduğu anlaşıldı.Salonda Mütevelli Heyet Olağan Toplantısına geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi AKTEPE Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından toplantıyı açtı.Divan Başkanlığı için tek önerge olduğunu belirtti. Divan Başkanlığı’na Hilmi DEVELİ, Katip Üyeliklere Ş. Nezih KULEYİN ve Atilla SÖĞÜT’ün önerildiğini söyledi.

Divan Teşekkülü için yapılan oylamada  Divan Başkanlığı’na Hilmi DEVELİ, Katip Üyeliklerine   Ş. Nezih KULEYİN ve Atilla SÖĞÜT oy birliği ile seçildiler.Divan Başkanı  verilen üç önergeyi okudu ve gündeme eklenmek üzere  verilen üç önerge birleştirilerek  bir madde olarak kabul edilmesiyle gündemin 9. maddesinden sonra gelmek üzere kabulünü oya sundu ve oybirliği ile bu teklif   kabul edildi Gündemin 3. maddesi gereği  Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanağının imza yetkisi verildi.Divan başkanı  Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE’yi konuşmasını yapmak üzere davet etti.Başkan AKTEPE açılış konuşmasına başladı.

Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE, 24 yıl önce TOSYÖV’ü kurarak bugün bizlerinde bu vesile ile ülkemize hizmet etmenizi sağlayan saygıdeğer kurucu üyelerimize ve bu oluşuma şahitlik eden tüm dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor, onları gönülden alkışlıyoruz.

Özellikle ayrı bir teşekkürü de kurulduğu günden bu güne kadar yönetimlerde başarı ve onurla görev yapan çok değerli; tüm başkan, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, saygıdeğer siz mütevelli heyet üyelerimize, tüm destekleme derneklerinin değerli başkan ve üyelerine ve TOSYÖV’e emeği geçen özverili çalışanlarımıza sunmak isterim dedi.

Biliyoruz ki her geçen gün Sivil Toplum Örgütlerinin görev ve sorumlulukları artarak devam etmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyal ve ekonomik gelişimin ve toplumsal refahın sağlanmasında sivil toplum çalışmalarının önemli bir yeri vardır. Nitekim bugün adeta herkesin dilinde ekonominin ve kalkınmanın neredeyse karşılığı olarak kullanılan KOBİ kavramını ilk kez ekonomi literatürümüze kazandıran TOSYÖV 24.yaşına girdiği bu yıl içerisinde hala KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz için bu sorumluluk bilinci ile çalışmaya devam ediyor olduğunu vurguladı

Bizler siyasete değil ama siyasetçilerimize biraz kırgınız. Çünkü bizler kendimize görev edindiğimiz gelişim ve dönüşümün sağlanması süreçlerinde  en önemli olgunun siyasetçilerimizi etkilemek olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde etkinliklerimize siyasetçilerimizin ilgisinin bugünün çok ötesinde artmasını gönülden istiyoruz dedi.

Son yıllarda hızla gelişen bilişim teknolojilerinin de yardımıyla dünya artık işletmelerimiz acısından küresel bir pazara donuşmuş durumda. Küresel piyasalarda ülkemiz KOBİ’lerinin rekabet güçlerini artırmak yenilikçi ve katma değer yaratan ürünlerin geliştirilmesi için daha çok destek sağlamak, yeni iş alanları yaratmak yolu ile istihdamın onunu açmak için TOSYOV olarak var olan bilgi ve deneyimlerimizi sonuna kadar kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu çabalarımızın karşılığını, bizlere gösterilen güven ve ilgiyle fazlasıyla aldığımızı söyleyebiliriz. Bir sivil toplum örgütü olarak kazanılan marka değeri TOSYÖV’u ülkemizin geleceğinde söz sahibi yapacak bir gönüllü kuruluş kimliğine ulaştırmıştır.

TOSYÖV’u bir girişimci ailesi olarak görüyoruz. Girişkenliğimizi ilgili olduğumuz alanlarda sonuna kadar göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınma, barış ve huzur içerisinde zenginleşme, çağdaş bir toplum olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yolda birlikte çalıştığım Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimize, Kurucu Üyelerimize, Mütevelli Heyet Üyelerimize, Destekleme Derneklerimizin değerli Başkan ve Üyelerine, başarılı personelimize, onurla başkanlığımızı yapmış önceki Başkanlarımıza ve ülkemizin her bölgesinden bizlerle gönül bağı kurmuş gönüllülerimize, girişimcilerimize ve destekleyenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum diyerek konuşmalarını tamamladı.

Divan başkanı Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE’ye teşekkür etti.

Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman DEVECİ’ye Vakfa vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.  Osman DEVECİ ülkeye ve devlete hizmet etmek ibadettir, buna layık görülmekten çok teşekkür ederim dedi.

Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Göz Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf AKÇA kürsüye gelerek tüm TOSYÖV üyelerine Dünya Göz Hastanelerinde muayenelerde %25, ameliyatlarda %20 indirim uygulayacakları sözünü verdi.

Divan Başkanı Hilmi DEVELİ, Vakıf kurucu üyelerimizden Mustafa ŞAHİN, Turgay ARDAN ve Ali Rıza DASTAR şu an bizimleler, TOSYÖV’ün kurulmasında vermiş oldukları desteğe ve göstermiş oldukları alakaya teşekkürlerimizi sunarız dedi.

DEVELİ, bugün burada katılımları ile Genel Kurulumuza onurlandıran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın  Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU’na ve TBMM  KOBİ Çalışma Grubu Üyesi ve Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI’ya  teşekkürlerimizi sunarız diyerek önce Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU’n kürsüye davet etti.

Söz alan KAVRANOĞLU, Daha uzun yıllar KOBİ’lerin gelişmesine, kalkınmasına yol gösteren bir Vakıf olarak TOSYÖV’ün çalışmalarının devamını diliyoruz. Vakfın kurulmasında ve Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emeği olan rahmetli ÖZAL’ı saygıyla, rahmetle anıyoruz, o zamanda başlayan çalışmalarla Türkiye ekonomisini büyüten KOBİ’ler oluştu, gelişti. Türk KOBİ’lerinin 2023’e ilerlemesinde Türk ekonomisinin mutlaka bilgi ekonomisine dönüşmesi gerekir. Bunda da TOSYÖV’ün öncülük yapacağına inanıyoruz dedi. Genel Kurulun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum diyerek konuşmalarını tamamladı.

Divan Başkanı DEVELİ,  bu defa sayın Mustafa KABAKÇI’yı kürsüye davet etti. KABAKÇI sözlerine “gelecekle ilgili hayallerin olması için çalışmalar yapılması gerek” diyerek başladı. Türkiye’de hiçbir şey kolay elde edilmiyor, ama zamanı çok kolay harcıyoruz.  Eski bürokratlarımızdan yararlanmadığımız için üzülüyorum. Tecrübelerden faydalanmak önemli, TOSYÖV’ün KOBİ’lerle ilgili yaptığı etkinliklerde elimden geldiğince yardımcı ve destekçi olacağım dedi.   

Gündemin 4.maddesi gereği kürsüye gelen TOSYÖV Genel Sekreteri M.Akif TEMELLİ 2012 yılına ait Faaliyet Raporusun sunumunu yaptı. Sayman Üye M.Akif TEMELLİ 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider cetvellerini okuyarak bilgi verdi.

Divan Başkanı Hilmi DEVELİ Ş. Nezih KULEYİN2012 Faaliyet Raporu 2012 Bilanço ve Gelir Gider cetvellerini oylamaya sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği Denetim Kurulu raporunu okumak üzere Denetim Kurulu üyesi Osman SAMSUNLU kürsüye geldi, denetim kurulu raporunu okudu. Divan Başkanı Denetim Kurulu raporunu oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrasını ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi. 2013 yılı Bütçe ve Program Taslaklarının Sayman Üye Ali Rıza DASTAR tarafından haziruna bilgi verilmesinin ardından oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Divan başkanı ;Tüzük değişikliğine ilişkin gündemin 8.maddesi 3/2 katılımın yeterli olmaması sebebi ile yapılamamıştır.dolayısıyla gündemin bu maddesi düşmüştür dedi.

Gündemin 9. maddesine geçilerek vefat eden Mütevelli Heyet Üyelerinden Süleyman DİNO ve Bayram MECİT’in yerlerine Hakan ÖZYILDIZ ve Enis YETER’in alınması oy birliği ile kabul edildi. Enis YETER yeni üyeliği için şükranlarını sundu.

Divan Başkanı; gündemin 9. maddesinden sonra görüşülmek üzere daha önce kabul  edilen önergeler  birleştirilmişti.

Gündemin 10.sırasında yer alan bu maddeyle; Anayasa Mahkemesinin Kararı gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine;  Mütevelli Heyet Üyeliğine alınma Mütevelli Heyet Üyeliğinden çıkarılması ve ayrılma koşullarının belirlenmesi amacıyla gereken çalışmaları yapmak üzere komisyonlar/ komisyon kurulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilerek toplanacak ilk Mütevelli heyet Genel Kurulunun onayına sunulması amaçlanmakta, verilen iki önerge daha önce bu önerge ile birleştirilerek tek madde olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmişti.

Mütevelli Heyet Üyeliğine alınma Mütevelli Heyet Üyeliğinden çıkarılması ve ayrılma koşullarının belirlenmesi amacıyla gereken çalışmaları yapmak üzere komisyonlar/ komisyon kurulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilerek toplanacak ilk Mütevelli heyet Genel Kurulunun onayına sunulması oy birliği ile kabul edildi.

 Gündemdeki 11.madde olan dilek ve önerilere geçildi.    

Dilek ve Temenniler maddesinde başka söz almak isteyen varsa Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edildi.

Hüseyin Kutsi TUNCAY söz aldı. Gönüllülük esasına dayalı STK’lar ülke için önemlidir. Katıldığım KOBİ Zirvelerinde olduğu gibi gelecek yıllarda da yapılacak zirvelerde işletmelerin sorunlarını gündeme taşıyacak konuların tartışılması gerektiğini vurguladı.

Ekrem AKSOY, Üreticilerin sorunlarını dile getirdi. Siz bir gelirseniz biz iki geliriz, üretim yapan devlete, ticaret yapan kendine sözlerini ekledi.

Ali GÜNEŞ söz alarak, Tüzel Mütevelli Heyet Üyeleri ile nasıl bir işbirliğine gidilmeli, ilişkileri daha iyi nasıl güçlendirebilir dedi.

Bahri KÜPELİ söz alarak, Safranbolu Destekleme Derneğinin artık bir taşınmazı olduğunu belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Safranbolu Destekleme Derneğinin çalışmalarına değindi.

Habil DURAN söz aldı. KOBİ temsilcisi olarak dünyanın çalıştığı biriyiz. Değişim için Vakfa özveri ile çalışan üyelerin getirilmesi gerektiğini söyledi. TOSYÖV ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneğinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Süleyman KARADAĞ, Destekleme Dernekleri ile Vakıf Merkezi arasındaki ilişkileri dile getirdi. Bu ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İsmail Hakkı KAVURMACI söz aldı. KOBİ’lerin 2023 hedefini nasıl hazırlayacağız. 2023 vizyonumuzu sorgulayacağımız bir toplantı yapmak gerekmektedir. TOSYÖV Bursa hem yerli otomotiv hem de sanayi komisyonunda görev almaktadır. Bursa’da büyük bir etkinlik yapılması önerisinde bulundu.

Necati BİNİCİ, OSB’ler rant yeri haline gelmiş durumda, sanayide çok büyük sorunlar oluşuyor bunları çözelim,KOBİ’lerin en büyük sıkıntıları kiracılıktan çıkıp, gerçek sahibi olan sanayiciler olmalarını arzu ediyorum. KOBİ’lerin bölgesel sorunlarını raporlayarak Parlamentoda dile getirmeliyiz, KOBİ’nin sorunlarını çözemezsek hiçbir yere gidemeyiz. Vakıf Merkezi olarak tabandan gelen verileri toplayıp meydana çıkmalıyız dedi.

Osman Aslan TUNCELLİ, Vakıf Tüzüğünü yeniden ele alalım, elektronik imza ve telekonferanslar yapılmalı artık, çağımız teknoloji çağı bunu kullanmalıyız.

Mehmet Sıddık ENSARİ, TOSYÖV’ün bir girişimci üniversitesi kurmasını önerdi.

Nasuh EKİNCİ, Burdur’da üretim durmak üzeredir. Yurt dışına mal satmakta güçlükler çekiliyor, Serbest Ticaret Anlaşması aleyhimize çalışıyor dedi.Divan Başkanı  öneri ve eleştirilere cevap vermek üzere Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE’yi kürsüye davet etti.

Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE Mütevelli Heyet katılımlarından dolayı teşekkür etti önerileri eleştirileri dikkate alacaklarını belirterek katkı koyan çalışmalarımızı destekleyen,  Mütevelli heyet üyelerimize, Destekleme Derneklerimize, Vakıf personeline ve Divan‘a teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Divan Başkanı Hilmi DEVELİ başka söz isteyen olmadığından genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek Vakıf Başkanı Rahmi AKTEPE’ye  ve Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu üyelerine ve Vakıf personeline başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek  oturumu kapattı.

Genel Kurul ‘a;Tosyöv samsun Destekleme derneği başkanı ve Tosyöv  vakfı yön.kur üyesi Turan Özfurat  katılmıştır.

About tosyovsamsun

KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK TOSYÖV olarak, KOBİ ve paydaşları arasındaki etkileşim alanı oluşmasını sağlayarak onlara çözüm ve ortağı olarak dünya ile uyumu ve girişim özgürlüğü ilkesini gözeterek; KOBİ’lerin rekabet güçlerini, KOBİ ve Paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek artırmak için varız.
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s